Tegnap este a lendvai városházán mag. Anton Balažek, Lendva Község polgármestere, dr. Aleksander Jevšek muraszombati polgármesterrel, Stjepan Kovač muraszerdahelyi és Balaicz Zoltán, zalaegerszegi polgármesterrel aláírta a Lendva – Európa Kulturális Fővárosa 2025 (EKF) projektben történő együttműködési megállapodást.

A megállapodáshoz hozzájárult a Muravidéki Fejlesztési Régió Tanácsa (Szlovénia), Muraköz Megye (Horvátország), Zala Megye (Magyarország), a Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ, a Pomurje – Horvát Művelődési Egyesület és a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség. Ezzel a Lendva – EKF 2025 regionális és határokon átnyúló jelleget kapott.

2025-ben Szlovénia és Németország a soros, hogy egy-egy városát Európa kulturális fővárosává (EKF) kiáltsa ki. Két éve Lendva nyilvánosan bejelentette, hogy harcba száll az EKF jelölésért, hiszen Európának egy olyan EKF-koncepciót szeretne felkínálni, amely a szlovén, horvát, magyar és osztrák városok és régiók, illetve megyék határon átnyúló együttműködésen alapul. Az együttműködés előnye a nyelvi sokszínűségben és a terület sokszínű adottságaiban található, valamint a gazdag kulturális együttélésen alapul.

A projekt nehezen elképzelhető a regionális központ, tehát Muraszombat, valamint a Muravidéki Fejlesztési Régió Tanácsa támogatása nélkül. A régiót gazdag kulturális örökség, számos népi hagyomány és szokás, a muravidéki nyelvjárás, a muravidéki gasztronómia, a természeti örökség a Mura folyóval, valamint nem utolsó sorban a közös fejlesztési célok kötik össze. A projekt célja a gazdag kulturális hagyomány megőrzése, közös kulturális és turisztikai kínálat kialakítása, valamint pozitív fejlesztési és demográfiai trendek elérése.

Hasonló alapú a horvátországi Csáktornya várossal, mint regionális központtal, és Muraköz Megyével történő együttműködés létrehozása is. Ebben fontos szerepe van a Pomurje – Horvát Művelődési Egyesületnek is, amely már évek óta gondoskodik a horvát nemzettudat, kultúra és nyelv ápolásáról.

Mivel Lendva nemzetiségileg vegyesen lakta terület, ami többek között a magyar nyelv aktív használatában, a magyar kultúra és hagyományok őrzésében, és a mindennapi együttélésben nyilvánul meg, önmagától értetődő a kapcsolat Zalaegerszeggel és Zala Megyével. A baráti kapcsolatokban nagy szerepe van a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösségnek, amely a szlovéniai magyarság csúcsszervezeteként szoros kapcsolatokat ápol Zala Megyével és más magyar városokkal.

Mag. Anton Balažek, Lendva Község polgármestere elmondta, hogy a jelölés ötlete minden bizonnyal merész, de hisz abban, hogy lehetséges a megvalósítása, különösen a határon átívelő együttműködés lehetőségeinek figyelembevételével. „Kérdezzük meg magunktól, hogy Európa csak a nagyvárosok helye, vagy van benne helye a kisvárosoknak is. Ebben a projektben az embereket, az itt megélt kultúrát és életet szeretnénk hangsúlyozni. Jómagam úgy vélem, hogy az EKF-jelölés nem politikai, hanem főleg gazdasági és turisztikai projekt. Lehet, hogy ezt nem mindenki helyesli, de ezzel azt szeretnénk hangsúlyozni, hogy a kultúra nem olyasvalami, amibe csak fektetni kell, hanem olyan dolog, ami nagyon sokat adhat.

„Mióta két éve Lendva nyilvánosan bejelentette, hogy versenybe száll az EKF-jelölésért, sok minden történt, az EKF-programbizottság egy éve működik, ma pedig itt az ideje, hogy a közreműködéshez partnereket hívjunk a régióból, és a határok túloldaláról is. Meggyőződésem, hogy az ilyen együttműködés nélkül terveinket nem lehetne megvalósítani. A mai megállapodások aláírását követően pedig nyitottaknak kell lennünk az esetleges új partnerek számára is. A tárgyalások második körébe osztrák partnereket is meghívunk. Annak ellenére, hogy szomszédok vagyunk, mi nem vagyunk hagyományosan németül beszélő terület, ezért úgy gondoljuk, hogy Ausztriával többet tehetünk a turizmus, mint a kultúra terén.

Dr. Aleksander Jevšek, Muraszombat Község polgármestere elmondta, hogy azonnal pozitívan reagált Lendva meghívására, hiszen biztos abban, hogy a projektnek nagy esélyei vannak, egyben pedig sikerlehetőségeket is ad. „Lendva sok területen eltér az átlagtól, hadd említsek csak olyan merész projekteket, mint a Vinarium torony, a világhírű művészek kiállításai a várban, és nem utolsó sorban az EKF-jelölés. Ezért elkötelezem magam, hogy munkatársaimmal együtt segítek a projektben, és meggyőződésem, hogy régióként sikeresek leszünk.

Stjepan Kovač, Csáktornya város polgármestere hangsúlyozta, hogy a megállapodás aláírását a közös gazdag kulturális történettel rendelkező régió együttműködésének a folytatásaként értelmezi. „Örülünk annak, hogy Csáktornyát választották. A 2025-ös év nincs olyan messze, mint ahogy most tűnik, ezért el kell kezdeni dolgozni, és biztos vagyok abban, hogy ebben az időszakban sok jó ötlet és megvalósított projekt születik majd.”

Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere elmondta, hogy örülnek az együttműködésnek a projektben, és biztos abban, hogy városuk is tud hasznot húzni ebből. „Zalaegerszeg 60.000 lakost számlál, de nagyon sokat tanulhat a kis Lendvától, például azt, hogyan kell nagy képzőművészeti kiállításokat szervezni, vagy hogyan tevékenykedni a turizmus terén. Természetesen felajánljuk Lendvának a segítségünket, ahol csak tudjuk, hiszen ebből mindannyian kapunk valamit. Ha Lendva sikeres lesz, akkor a tágabb régió területei is sikeresek lesznek.”

Több fotó a galériában.

Fotó: Tomaž Galič

Új munkaszervezés az EKF 2025 pályázat készítése kapcsán

A Községi Tanács mai ülésén született határozat szerint új felállásban készül a Lendva Község által teljes mellszélességgel felvállalt, Európa Kulturális Fővárosa 2025 projekt előkészítése.

Az EKF 2025 pályázatra készülő anyag elkészítésével kapcsolatos tevékenységeket és eljárásokat Lendva Község vezeti és koordinálja, a pályázat irányításában továbbra is kulcsszerepe marad az EKF 2025 Projekttanácsa, ezt a mindenkori polgármester vezeti, a Tanács határozatával azonban megszűnik a 2017-2025-ös időszakra vonatkozó, helyi kulturális program megvalósításával és a jelölés előkészítésével foglalkozó szűkebb programtanács működése. A programtanács helyett munkacsoportok alakulnak, amelyekbe különböző szakterületekről hívtunk, illetve hívunk szakértőket, például történészeket, néprajzokat, képzőművészeket, irodalmi alkotókat, tájépítészeket, régészeket, zeneszakértőket, építészeket, gasztronómiai és borszakértőket, formatervezőket, marketingszakembereket, film- és színházi szakértőket, az új technológiák szakértőit.

Olyan széles látókörű egyénekről van szó, akik képesek távolabbra kitekinteni a jelen idő és tér keretei közül, akik ismerik Lendvát és a Muravidéket, ugyanakkor képesek felismerni Lendva, a Muravidék és a szélesebb közép-európai térség kulturális-művészeti és társadalmi-történelmi adottságait és perspektíváit.

Jelen pillanatban a legfontosabb a pályázati anyag elkészítése, ezt ugyanis az év végéig be kell nyújtani, és a jelen szakaszban a legfontosabb, hogy a munkaszervezés gyakorlatias és hatékony legyen.

„A 2017 – 2025-ös időszakra vonatkozó helyi kulturális program beruházásainak, és az Európa Kulturális Fővárosa 2025 címre benyújtott pályázat” nyilvános bemutatása

Lendva Község Községi Tanácsának határozata alapján, Lendva Község közzéteszi „A 2017 – 2025-ös időszakra vonatkozó helyi kulturális program beruházásai és az Európa Kulturális Fővárosa 2025 címre benyújtott pályázat a Lendva Község területére vonatkozó közlekedési megoldások tervezetével egyetemben” című dokumentumot.

A program iránt érdeklődők megtekinthetik ezt Lendva Község weboldalán, illetve 2018. február 24-e és március 26-a között, a lendvai színház- és hangversenyteremben.

A program nyilvános bemutatása február 24-én, a lendvai színház- és hangversenyterem előterében, 10.30 órakor kezdődik.

„A 2017 – 2025-ös időszakra vonatkozó helyi kulturális program beruházásai, és az Európa Kulturális Fővárosa 2025 címre benyújtott pályázat a Lendva Község területére vonatkozó közlekedési megoldások tervezetével” dokumentumhoz az észrevételeket és javaslatokat a lendvai színház- és hangversenyteremben elhelyezett, észrevételek és javaslatok könyvébe, postai úton a Lendva Község, Fő utca 20 9220 Lendava-Lendva címre, illetve elektronikus úton az obcina@lendava.si címre várjuk, éspedig „Az EKF beruházási programjával kapcsolatos észrevételek” megjegyzéssel.

A program itt érhető el.

Categories: O Lendavi